Dan sylwStraeon
Mai 20, 2021

Gwion Aled Williams

Dan sylwStraeon
Ebrill 22, 2021

Llyr Jones

Be ydy ‘Nerth dy Ben’ i’r ffermwr a’r dyn busnes o Gerrigydrudion, Llyr Jones?
Dan sylwStraeon
Ebrill 22, 2021

Nerth fy mhen i

Roedd Nerth dy Ben yn bodoli fel syniad yn fy mhen i am beth amser cyn iddo ddod i fodolaeth, ers rhyw bedair mlynedd a dweud y gwir, ond dyna’r…
Straeon
Mawrth 25, 2021

Non Haf

Ffiniau, gwerth, hunan hyder - ychydig o'r agweddau sy'n bwysig i Non wrth iddi gynnal ei chryfder meddwl.
Straeon
Mawrth 4, 2021

‘Worst Case Scenario’

Mae’r rhan fwyaf o bobl sydd wedi cyd-weithio gyda fi dros y blynyddoedd diwethaf wedi nghlywed i'n dweud, “Ydyn ni’n iawn os yw’r ’worst case scenario’ yn digwydd?” Fel hyn…
Straeon
Mawrth 4, 2021

Tomos Wyn

Tomos sy'n sgwrsio am y petha' sy'n cynnal ei gryfder meddyliol...
Straeon
Chwefror 18, 2021

Meddylfryd Bositif Mewn Chwaraeon

Dim ots ar ba lefel rydych chi’n cystadlu, mi ddaw hunan-amheuaeth yn rhan o fywyd pob athletwraig yn ei dro.
Straeon
Chwefror 11, 2021

Dilwyn Pierce

‘Chydig am gryfder meddwl gan y ffarmwr a’r comedïwr, Dilwyn Pierce.
Straeon
Chwefror 11, 2021

Datblygu Meddylfryd Gadarnhaol

Er mwyn datblygu meddylfryd gadarnhaol, rwy'n credu bod rhai pethau sylfaenol pwysig sef:   * Bwyta'n dda * Yfed llai (o alchohol) * Cysgu'n dda  * a Lleihau dylanwadau negyddol …
Dan sylwStraeon
Chwefror 2, 2021

Podlediad Nerth dy Ben

Podlediad ysgafn, a sgwrs rhwng dwy ffrind am ddechreuad prosiect ac ymgyrch newydd a chyffrous - Nerth dy Ben!
Straeon
Chwefror 2, 2021

Bob Williams

Bob sy'n rhannu y petha' mae o'n ei wneud I gadw cryfder meddyliol.
Straeon
Ionawr 25, 2021

Corff Iach, Meddwl Iach

Dwi’n teimlo fod cael nôd mewn bywyd yn ffordd o roi pwrpas i fi fy hun.  Mae’r teimlad o fod yn angerddol tuag at rhywbeth neu mewn cariad â rhywbeth…
Straeon
Ionawr 19, 2021

Gwenllian Sion

Be mae Gwenllian - gwraig, mam a meddyg teulu, yn ei wneud i gadw nerth ei phen hi’n gryf?