Straeon

Straeon am brofiadau, nerth a chryfder cymeriad gan bobl ein cymuned. 

Dan sylw
Medi 2, 2021

Mae ffrindiau da fel sêr

Meddylfryd a nerth meddyliol Menai wrth addasu i haf heb brysurdeb arferol y sioeau.
Medi 2, 2021

Pwysigrwydd cymuned y Sioe

Be mae Erfyl yn ei wneud i gadw'r corff a'r enaid yn bositif.
Gorffennaf 19, 2021

Dau fyd, dau athletwr, un nerth

(digwyddiad ar-lein 21 Gorffennaf 2021 gan Nerth Dy Ben) Bydd Cneifiwr Peiriant Gorau’r Byd, Richard Jones o Glyndyfrdwy a'r rhedwraig antur eithafol, Lowri Morgan yn ymuno â'r darlledwr profiadol Nic Parry mewn digwyddiad rhithiol o Stad…
Dan sylwDan sylwDan sylwDan sylwDan sylwDan sylwDan sylwDan sylwDan sylwDan sylw
Gorffennaf 1, 2021

Nerth dy ben wrth alaru

Does dim angen i fi ddweud fod y flwyddyn ddiwethaf yma wedi bod yn heriol i bawb, ond mae taflu galar i mewn i’r potes wedi bod yn her ychwanegol…
Gorffennaf 1, 2021

Nerth dy ben: Gwraig fferm a dynes busnes

Fel Mam i bump o blant, gwraig fferm ac yn rhedeg fy musnes fy hun, Popty Pen Uchaf mae ceisio cael balans rhwng pawb a phopeth yn gallu bod yn…
Gorffennaf 1, 2021

Sion ap Glyn

Pwysigrwydd gwydnwch i Sion, mab hynaf y teulu
Gorffennaf 1, 2021

Glyn Roberts

Glyn Roberts - Y dywediadau a’r feddylfryd sy’n cynnal nerth a chryfder meddwl
Gorffennaf 1, 2021

Llyr Serw ap Glyn

Llyr sy’n sgwrsio am sut mae o’n cynnal cryfder meddwl o ddydd i ddydd
Mai 20, 2021

MOT i’r meddwl

Wyddoch chi beth? Tyden ni fel bodau dynol yn bethe rhyfedd dudwch? Os de chi berchen ar gar- de ni gwybod be sy’ raid ei neud i ofalu amdano- ‘syrfis’…
Mai 20, 2021

Gwion Aled Williams

StraeonStraeonStraeonStraeonStraeonStraeonStraeonStraeonStraeonStraeonStraeonStraeonStraeonStraeonStraeonStraeonStraeonStraeonStraeonStraeonStraeonStraeon
Ebrill 22, 2021

Llyr Jones

Be ydy ‘Nerth dy Ben’ i’r ffermwr a’r dyn busnes o Gerrigydrudion, Llyr Jones?
Ebrill 22, 2021

Nerth fy mhen i

Roedd Nerth dy Ben yn bodoli fel syniad yn fy mhen i am beth amser cyn iddo ddod i fodolaeth, ers rhyw bedair mlynedd a dweud y gwir, ond dyna’r…
Mawrth 25, 2021

Non Haf

Ffiniau, gwerth, hunan hyder - ychydig o'r agweddau sy'n bwysig i Non wrth iddi gynnal ei chryfder meddwl.
Mawrth 4, 2021

‘Worst Case Scenario’

Mae’r rhan fwyaf o bobl sydd wedi cyd-weithio gyda fi dros y blynyddoedd diwethaf wedi nghlywed i'n dweud, “Ydyn ni’n iawn os yw’r ’worst case scenario’ yn digwydd?” Fel hyn…
Mawrth 4, 2021

Tomos Wyn

Tomos sy'n sgwrsio am y petha' sy'n cynnal ei gryfder meddyliol...
Chwefror 18, 2021

Meddylfryd Bositif Mewn Chwaraeon

Dim ots ar ba lefel rydych chi’n cystadlu, mi ddaw hunan-amheuaeth yn rhan o fywyd pob athletwraig yn ei dro.
Chwefror 11, 2021

Dilwyn Pierce

‘Chydig am gryfder meddwl gan y ffarmwr a’r comedïwr, Dilwyn Pierce.
Chwefror 11, 2021

Datblygu Meddylfryd Gadarnhaol

Er mwyn datblygu meddylfryd gadarnhaol, rwy'n credu bod rhai pethau sylfaenol pwysig sef:   * Bwyta'n dda * Yfed llai (o alchohol) * Cysgu'n dda  * a Lleihau dylanwadau negyddol …
Chwefror 2, 2021

Podlediad Nerth dy Ben

Podlediad ysgafn, a sgwrs rhwng dwy ffrind am ddechreuad prosiect ac ymgyrch newydd a chyffrous - Nerth dy Ben!
Chwefror 2, 2021

Bob Williams

Bob sy'n rhannu y petha' mae o'n ei wneud I gadw cryfder meddyliol.
Ionawr 25, 2021

Corff Iach, Meddwl Iach

Dwi’n teimlo fod cael nôd mewn bywyd yn ffordd o roi pwrpas i fi fy hun.  Mae’r teimlad o fod yn angerddol tuag at rhywbeth neu mewn cariad â rhywbeth…
Ionawr 19, 2021

Gwenllian Sion

Be mae Gwenllian - gwraig, mam a meddyg teulu, yn ei wneud i gadw nerth ei phen hi’n gryf?