Podlediadau Nerth Dy Ben

Cofiwch wrando ar ein podlediad!

Dan ni’n cael y fraint o sgwrsio efo pobl anhygoel ein cymuned, sydd i gyd yn eu tro wedi defnyddio ac adnabod eu cryfder mewnol i ddelio efo heriau bach a mawr bywyd.

Mae’r holl benodau ar gael ar y platfformau digidol arferol.

Gweithdai

Sesiynau llawn egni a nerth sy’n atgyfnerthu ac yn ein hatgoffa o’r ymdeimlad o nerth a chryfder ynddom.

Cyfle i griw ddod at eu gilydd i archwilio ein syniadaeth ni o be ydy cryfder, cwestiynu sut mae nerth yn cael ei arddangos ym mywyd bob dydd heddiw, a sgwrsio am ffyrdd o allu defnyddio a chysidro ein cryfderau fel arf manteisiol wrth fynd o ddydd i ddydd.

Hyd yma rydym wedi gallu cynnig y gweithdai yma i ysgolion, busnesau ac i grwpiau o fewn y gymuned.

Celf Byw i'r dydd

Comisiynwyd artisitiaid lleol i greu darnau celf i gyd fynd efo ein sengl ‘Byw i’r dydd’.  Mae rhain ar gael i’w prynu yn ein siop Etsy – cliciwch ar y logo Etsy i fynd i’r siop.

Set o 3 print gan Mirian Graphic Designer – £12

Print Lino o Ddyffryn Aled gan Celf Mari Hughes – £20

Gwaith celf allan o bapur gan Dawnbach – wedi gwerthu

Digwyddiadau

Hyd yma, dan ni wedi cynnal dau ddigwyddiad, y cyntaf yn cael ei ffrydio’n fyw ar Facebook ac yna daeth y cyfle i gynnal ein digwyddiad byw cyntaf ym mis Ebrill 2023 –

  • Dau fyd, dau athletwr, un nerth – Gorffennaf 2021
  • Crydfer mewn Comedi – Ebrill 2023

 

Sengl Byw i'r dydd

Cyfansoddwyd ‘Byw i’r Dydd’ gan Rhydian Meilir, gyda’r fideo a’r animeiddio wedi ei greu gan y talentog Morgan Elwy.  Mae’n gyfanwaith sy’n cynrychioli ymgyrch ‘Nerth Dy Ben’ a’i fwriad o atgoffa’n gilydd o’n nerth a’n cryfderau, a’r hyn dan ni’n gallu ei gyflawni.

Drwy leisiau arbennig Dan Lloyd, Mared Williams, Jacob Elwy, Celyn Cartwright, Arwel Gildas a Chôr Aelwyd Dyffryn Clwyd a gwaith medrus Mei Gwynedd, mae hi’n gan berffaith i roi gwên fach i’r wyneb ac ychydig o nerth i’ch diwrnod chi.

Clwyd Ti Fi

Sianel cymunedol sy’n roi llais, llun, a lliw i stori unigryw ein hardal.

Cliciwch ar y logo i fynd i’n tudalen YouTube.