Amdanom ni

Mae Nerth dy Ben yn ymgyrch drwy gyfrwng y Gymraeg i hybu sgwrs a chodi ymwybyddiaeth o rym a nerth y meddwl.

Ein bwriad

Hybu sgwrs a chodi ymwybyddiaeth am nerth y meddwl.

Ysbrydoli ein cymunedau i rannu'n cryfderau ac i ddathlu'r hyn sy'n ein gwneud ni'n unigryw fel unigolion ac fel cymuned.

Cyfrannu tuag at greu cymunedau cryf ac unigolion hyderus sy'n sylweddoli a deall eu potensial.

Pam fod hyn yn bwysig?

Mae’r meddwl yn naturiol yn gwyro at y negyddol – yr hyn dan ni ddim yn gallu ei wneud, neu’r pethau nad oes gennym ni.  Ond be’ am fflipio’r sgript a dathlu’r pethau sydd gennym ni?

  • Mae deall nerth ein meddwl yn buddsoddi yn ein gallu ni i berfformio ar ein gorau o ddydd i ddydd.
  • Mae’n bwysig i ni gael ein hatgoffa o’r hyn ‘dan ni’n ei gyflawni bob un dydd – yn fach neu’n fawr.
  • Mae’n bwysig i ni gydnabod ein bod ni gyd yn unigryw gyda’n cryfderau, gwendidau a phwerau ein hunain.

Mae Nerth dy Ben yn annog i bawb uno, i gydio yn y pwerau ac i danio’r nerth sydd yn bodoli ym mhob un ohonom ni.

Sut ydan ni'n cyflawni ein nod?

Sgyrsiau a sesiynau cyflwyno mewn sefydliadau

Digwyddiadau byw i greu cyfleoedd i gymdeithasu a sgwrsio am y pethau sy'n bwysig i ni

Gweithdai mewn ysgolion uwchradd o amgylch themau o gryfder a gwerth

Podlediadau sy'n rhoi llwyfan i'n cymunedau sgwrsio a rhannu profiadau

Yn 2021, fe wnaethon ni ryddhau sengl 'Byw i'r Dydd' sy'n cefnogi ein nod o fuddsoddi mewn hunan hyder.