Ymgyrch i ysbrydoli'n cymuned ac unigolion i rannu'n cryfderau, i gydnabod y petha' dan ni'n gallu eu cyflawni ac i ddathlu'r hyn sy'n ein gwneud ni'n unigryw.

Lle i drafod y nerth sy' ganddon ni i oroesi, dygymod ac i gyflawni

Mae Byw i’r Dydd yn gân hyfryd sy’n cynrhychioli ymgyrch ‘Nerth dy Ben’ a’i fwriad o atgoffa’n gilydd o’n nerth a’n cryfderau, a’r hyn dani’n gallu ei gyflawni.

Gobeithio y gwneith hi roi gwên fach i’r wyneb ac ychydig o nerth i’ch diwrnod chi!

Nerth dy Ben is a Welsh language campaign to promote and raise awareness of the power and influence of the mind.

This is an inspirational campaign to educate, share, support and discuss the strength that we have to cope, survive and to achieve, and to begin the journey to transform the attitude and conversation within rural communities about mental strength, and its influence on our daily lives.

Isio cyfrannu tuag at waith Nerth dy Ben?

Cymorth

Gwybodaeth am wasanaethau ac elusennau iechyd meddwl sy’n bodoli yn y Gymraeg sydd ar gael i roi cymorth arbenigol

Darganfod mwy

Erthyglau

Erthyglau sy’n sgwrsio am nerth ein pen a be dani’n gallu ei wneud i’w gadw’n gryf ac yn iach

Darganfod mwy

Straeon

Be ydy nerth dy ben di?

Darganfod mwy

Nerth yr Ifanc

Cynnwys gan bobol ifanc i bobol ifanc

Darganfod mwy