Lle i drafod y nerth sy' ganddon ni i oroesi, dygymod ac i gyflawni

Mae Byw i’r Dydd yn gân hyfryd sydd wedi ei chyfansoddi gan Rhydian Meilir, gyda’r fidio a’r animeiddio wedi ei greu gan y talentog Morgan Elwy. Mae’n gyfanwaith sy’n cynrhychioli ymgyrch ‘Nerth dy Ben’ a’i fwriad o atgoffa’n gilydd o’n nerth a’n cryfderau, a’r hyn dani’n gallu ei gyflawni.

Drwy leisiau arbennig Dan Lloyd, Mared Williams, Jacob Elwy, Celyn Llwyd Cartwright, Arwel Gildas, a Chôr Aelwyd Dyffryn Clwyd a gwaith medrus Mei Gwynedd, mae’n gân berffaith i roi gwên bach i’r wyneb ac ychydig o nerth i’ch diwrnod chi!

Cymorth

Gwybodaeth am wasanaethau ac elusennau iechyd meddwl sy’n bodoli yn y Gymraeg sydd ar gael i roi cymorth arbenigol

Darganfod mwy

Erthyglau

Erthyglau sy’n sgwrsio am nerth ein pen a be dani’n gallu ei wneud i’w gadw’n gryf ac yn iach

Darganfod mwy

Straeon

Be ydy nerth dy ben di?

Darganfod mwy

Nerth yr Ifanc

Cynnwys gan bobol ifanc i bobol ifanc

Darganfod mwy