Lle i drafod y nerth sy' ganddon ni i oroesi, dygymod ac i gyflawni

Mae Byw i’r Dydd yn gân hyfryd sydd wedi ei chyfansoddi gan Rhydian Meilir, gyda’r fidio a’r animeiddio wedi ei greu gan y talentog Morgan Elwy. Mae’n gyfanwaith sy’n cynrhychioli ymgyrch ‘Nerth dy Ben’ a’i fwriad o atgoffa’n gilydd o’n nerth a’n cryfderau, a’r hyn dani’n gallu ei gyflawni.

Drwy leisiau arbennig Dan Lloyd, Mared Williams, Jacob Elwy, Celyn Llwyd Cartwright, Arwel Gildas, a Chôr Aelwyd Dyffryn Clwyd a gwaith medrus Mei Gwynedd, mae’n gân berffaith i roi gwên bach i’r wyneb ac ychydig o nerth i’ch diwrnod chi!

Nerth dy Ben is a Welsh language campaign to promote and raise awareness of the power and influence of the mind.

This is an inspirational campaign to educate, share, support and discuss the strength that we have to cope, survive and to achieve, and to begin the journey to transform the attitude and conversation within rural communities about mental strength, and its influence on our daily lives.

Cymorth

Gwybodaeth am wasanaethau ac elusennau iechyd meddwl sy’n bodoli yn y Gymraeg sydd ar gael i roi cymorth arbenigol

Darganfod mwy

Erthyglau

Erthyglau sy’n sgwrsio am nerth ein pen a be dani’n gallu ei wneud i’w gadw’n gryf ac yn iach

Darganfod mwy

Straeon

Be ydy nerth dy ben di?

Darganfod mwy

Nerth yr Ifanc

Cynnwys gan bobol ifanc i bobol ifanc

Darganfod mwy